Co je metoda ESG?

Hodnoticí agentury (*1) se prostřednictvím metody ESG snaží zlepšit dopady firem na životní prostřední a společnost a potlačení klimatických změn. Svými kritérii ESG pomáhá firmám optimalizovat procesy svých podniků tak, aby byli udržitelné a šetrné k životnímu prostředí i ke společnosti. Zkrátka jsou oblasti, které se hodnotí: environment, social, governance. Více o zkratce se dozvíte níže.

S jakou oblastí ESG Vám můžeme pomoc my?

Naše produkty pokrývají oblast čištění. Jsme výhradní distributor světových značek, zabývajících se vývojem udržitelných ekologických čistících prostředků vyhovující kritériím ESG.

Pokrýváme oblasti čištění:

S našimi produkty vyhovíte normám ESG.

Proč mít vysoké ESG skóre?

Vysoké ESG skóre začíná být důležitým kritériem nejen pro investory, ale také pro banky, které budou muset prokazovat, že půjčují klientům, kteří nemají negativní vliv na životní prostředí a společnost. Udržitelným firmám se tak otevřou dveře k výhodnějším půjčkám, zatímco těm s horším hodnocením se mohou prodražit či dokonce uzavřít.

Jaká je současná situace s nefinančním reportováním v ČR?

Směrnice Evropského Parlamentu o nefinančním vykazování (NFRD) (pozn.*2) ukládá povinnost dotčeným společnostem zveřejňovat informace o udržitelnosti. V Česku se nyní jedná pouze o „emitenty, jejichž investiční cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců“.

„Doteď povinnost vyplňovat ESG formulář platila pouze pro největší podniky s více než 500 pracovníky. Nová regulatorní pravidla EU ale postupně rozšíří povinnost i na menší firmy, které mají nad 250 zaměstnanců. Máme z toho trošku smíšený pocit, protože řada firem si fakt, že to na ně brzy dopadne, neuvědomuje a žijí trochu ve sladké nevědomosti. Jiné se tomu nyní začínají intenzivně věnovat. Mezi klienty máme hodně těch, kteří snižovali energetickou náročnost svých výrob již v minulosti, a ti nyní budou mít výhodu,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za řízení úvěrů a udržitelnost (Hospodářské noviny, 17. 1. 2022)
Zdroj: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/4-prinosy-nefinancniho-reportovani/

Co přesně se hodnotí v ESG scóre:

E – Environment – životní prostředí kde se hodnotí

  • Uhlíková stopa.
  • Efektivní využívání energií.
  • Recyklace a principy cirkulární ekonomiky.
  • Kvalita vody a vodní zdroje.
  • Biodiverzita a ráz krajiny.
  • Příležitost pro životní prostředí
   • čisté technologie
   • zelené budovy
   • inovace a digitalizace.
  • Politika na ochranu životního prostředí.

S – Social – sociální aspekt – kde se hodnotí

  • Lidské zdroje
   • péče o zaměstnance a náborová politika
   • zdraví a bezpečnost na pracovišti
   • rovné příležitosti – diverzita a inkluze
   • lidská práva
   • dětská a nucená práce
   • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
   • well being a work-life balance
   • zabezpečení osobních údajů
  • Další zúčastněné strany tzv. Stakeholders
   • kontroverzní zdroje
   • vztahy s komunitami
   • charita a filantropie
   • dodavatelsko-odběratelské vztahy
   • osvěta veřejnosti
   • ochrana spotřebitelů
   • bezpečnost výrobků

G – Governance – řízení/management – kde se hodnotí

  • Řízení a management
   • nezávislost vedení
   • odměňování vedení
   • práva akcionářů
   • firemní kultura
   • obchodní etika a etický kodex
   • daňová transparentnost
   • boj proti korupci a úplatkářství
   • whistleblowing
   • řízení rizik
   • interní kontroly a audit
   • struktura auditní komise
   • compliance

Pokrýváme oblast čistění vyhovující všem ESG kritériím.

S námi jste napřed před konkurencí.

Neváhejte nás kontaktovat.

Poznámky:
*1 – Hodnoticí agentury (zdroj: cs.wikipedia.org/udrzitelne-investovani)
Kritéria ESG jsou vyhodnocována nebo řešeny následujícími agenturami různými světovými agenturami např.:

 • MSCI
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • CFA Institute
 • International Federation of Accountants (IFAC)
 • Society of Investment Professionals in Germany (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, DVFA)
 • Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
 • European Academy of Business in Society (EABIS)

*2 – Nefinančním vykazování (NFRD)
Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD. Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive (NFRD) a úvadí pravidla pro zveřejňování nefinančních informací