Nový produkt na ČR trhu v prodeji – Sobo S Gold 08

Nový produkt na ČR trhu v prodeji – Sobo S Gold 08

Odstraňovače a čističe olejů a tuků, vč. čištění olejů v environmentálně citlivých oblastech Na ČR trh přinášíme další řadu BIO čistících produktů společnosti Oil Technics Lt. Produkty jsou vhodné na odstranění a čistění olejů a tuků u vodních zdrojů a environmentálně...

číst více

Napište nám

12 + 12 =

F.A.Q.

Jak si mám vybrat správnou odmašťovací chemii?

Chemikálie na odmašťování oleje (odmašťovače/odstraňovače oleje) jsou navrženy tak, aby snižovaly povrchové napětí a hustotu kontaminujících olejů, aby bylo možné kontaminované povrchy opláchnout dočista.
Výběr odmašťovací chemikálie závisí na 4 faktorech:

 • Riziko pro obsluhu
 • Riziko pro životní prostředí
 • Rychlost oddělení nečistot
 • Použití čistidla
  • Úklid dílny
  • Čistění komponentů
  • Proces čistění oleje

Odmašťovače by měly nabízet co nejmenší riziko pro obsluhu a životní prostředí.

Doporučujeme vybrat odmašťovač je:

 • S poměrem zředění 1:4 nebo větším
 • Samoseparační (Quick Break) – je rychle fázově oddělen (v Evropě je separační norma EN858, část 4)
 • Biologicky odbouratelný (rozkládání látek) – s typickým 5denním poměrem BSK/CHSK > 65 %
 • Bez endokrinních disruptorů (mohou způsobit rakovinu)

Při výběru dejte pozor, aby odmašťovač nebyl:

 • Toxický
 • Bioakumulační
 • Trvalý
Co je to rozpustnost odmašťovadla a proč je důležitá?

Rozpustnost odmašťovače je měřítko účinnosti odstraňování nečistot olejem a tukem – čím vyšší je rozpustnost, tím účinnější je čistění!
Rozpouštěcí schopnost se udává jako hodnota Kauri-butanolu (Kb). Hodnota Kb se stanoví přidáním příslušného rozpouštědla do roztoku pryskyřice kauri v butylalkoholu (butanolu), dokud se roztok nezakalí. Silnější rozpouštědla lze přidat ve větším množství dokud se roztok nezakalí. Například v naší předchozí formuli OT8 jsme použili rozpouštědlo D-limonen, které má hodnotu Kb 55. V naší nové formuli OT8 má rozpouštědlo, které nyní používáme, hodnotu Kb 120 – více než dvojnásobná rozpustnost, což znamená zvýšenou účinnost proti olejovým skvrnám! Vezměte prosím na vědomí, že stejně jako všechny čisticí prostředky nemusí být naše rozpouštědlové odmašťovače vhodné pro použití na určité látky, jako jsou barvy na vodní bázi, měkký bitumen a pryžové tmely. Vždy doporučujeme provést zkoušku před aplikací nebo kontaktovat naše technické oddělení pro další informace.

Jak fungují biologické odstraňovače olejových skvrn?

Naše biologické přípravky na odstraňování olejových skvrn obsahují speciálně vybrané bakterie, které tráví olejové skvrny. Dokud je zdroj potravy – tedy „olejová skvrna“ – přítomen, bakterie pokračují v práci!

Aby bylo biologické čištění olejových skvrn účinné, vyžaduje:

 1. Zdroj potravy pro bakterie, tj. „olejová skvrna“
 2. Teplé podmínky
 3. Vlhké podmínky
 4. Kyslík
 5. Správné bakterie

Na základě toho, že jsou splněny první čtyři podmínky, docílíme dokonalého čištění – od lehkých olejů až po těžkou ropu. Bakterie používané v našich produktech jsou Euro Type 1 (bezpečné pro dlouhodobé laboratorní aplikace a pro dlouhodobé vystavení široké veřejnosti).

Upozornění: rychlost trávení oleje je závislá na teplotě. Při okolní teplotě 15 °C očekáváme, že celý proces bude trvat 4–6 týdnů. Na každých 10 °C nad nebo pod tuto teplotu se rychlost trávení zvýší nebo sníží o 50 %, tj. při teplotě okolí 25 °C by byla typická doba trávení 2-3 týdny. Pro další informace nás prosím kontaktujte .

Jaký náš průmyslový čisticí prostředek bych měl použít na své povrchy?

Máme širokou škálu produktů na všechny typy povrchů, takže jsme si jisti, že pro vás máme ten správný produkt! OT8 je určen pro všechny tvrdé povrchy, jako jsou bloky, dlažební kostky, beton, příjezdové cesty, podlahy garáží a nádvoří – informace o produktu naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat – rádi vám pomůžeme.

Kde se smí a nesmí použít odstraňovač olejů?

OT8 je vhodný pro vnitřní použití.

OT8 je vhodný pro použití na porézní, tvrdé povrchy jako jsou bloky, dlažební kostky, beton, příjezdové cesty, podlahy garáží a nádvoří. OT8 není vhodný pro použití na asfaltové nebo asfaltové povrchy se štěrkem – použijte prosím BioTA .

Bude po použití prostředku moje dlažba kluzká?

Ne, OT8 je navržen pro dlažbu a jiné tvrdé povrchy, takže při správném použití nebude mít nepříznivý vliv na míru kluznosti.

Jaké bakterie se používají ve vašich biologických produktech?

Bakterie používané v našich produktech jsou Euro Typ 1: bezpečné pro dlouhodobé laboratorní aplikace a pro dlouhodobé vystavení široké veřejnosti. Vybíráme správné bakterie pro trávení olejových skvrn – od lehkých olejů po těžké surové (ropa).

Co je BOD/COD laboratorní test?

BOD/COD je laboratorní test, který lze provést za účelem stanovení biologické rozložitelnosti chemické látky ve vodním prostředí. Provádí se měřením hmotnosti kyslíku, který chemikálie odstraňuje z vody. Snížení kyslíku v mořském prostředí může být potenciálním problémem, protože může nepříznivě ovlivnit nebo dokonce zabít ryby a další mořský život.
BOD/COD se skládá ze dvou částí

 1. Biochemická spotřeba kyslíku (BOD) : množství rozpuštěného kyslíku, které mikroorganismy používají k přirozenému rozkladu (oxidaci) organického materiálu ve vodě. Měření se provádí při určité teplotě (obvykle 20 ºC) po určité časové období (obvykle 5 a/nebo 20 dní). Výsledky jsou uvedeny jako mgO 2 /l.
 2. Chemická spotřeba kyslíku (COD) : míra celkové spotřeby kyslíku ve vodě při chemickém rozkladu (oxidaci) všech přítomných organických a anorganických látek. Výsledky jsou uvedeny jako mgO 2 /l. Čím blíže si jsou hodnoty BOD a COD, tím větší je biologická odbouratelnost produktu. Při výběru produktu byste měli vždy hledat takový, který má nízkou BOD/COD, tj. je snadno biologicky odbouratelný v životním prostředí. Další informace o BOD a COD si můžete přečíst zde.
Co je OCNS?

Offshore Chemical Notification Scheme (OCNS) řídí používání a vypouštění chemikálií v britském a nizozemském ropném průmyslu na moři a vztahuje se na všechny chemikálie, které se používají při průzkumu, těžbě a práci na moři na kontinentálním šelfu Spojeného království.
Schéma se vztahuje na „provozní“ chemikálie a produkty, u kterých se očekává, že se díky jejich způsobu použití v určitém poměru vypustí, např. odpadní oplachová voda a hydraulické kapaliny. Produkty jsou uvedeny v šesti barevných pásmech podle podle rizikového poměru, zlatá je udělována za nejnižší riziko a fialová za nejvyšší. Další informace naleznete na webových stránkách CEFAS zde.

Co jsou VOC?

Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou organické chemikálie, přirozeně se vyskytující a vyrobené člověkem, které mají nízký bod varu. Nízký bod varu nutí velké množství molekul, aby se odpařovaly ze sloučeniny, ve které sídlí (ať už je to kapalná nebo pevná látka). Některé VOC mohou být nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví.
Tyto nebezpečné VOC nejsou typicky ihned toxické (okamžité, znatelné účinky), ale mají dlouhodobé účinky na zdraví. EU definuje VOC (těkavé organické sloučeniny) jako: „ jakákoli organická sloučenina s počátečním bodem varu nižším nebo rovným 250 °C (482 °F) měřeným při standardním atmosférickém tlaku.

Co je bod vzplanutí?

Bod vzplanutí materiálu je nejnižší teplota, při které se může odpařit za vzniku zápalné směsi se vzduchem – čím nižší je bod vzplanutí, tím je produkt hořlavější. Podle současných zdravotních a bezpečnostních předpisů je jakýkoli materiál s bodem vzplanutí 63˚C nebo nižším klasifikován jako hořlavý a nebezpečný pro přepravu. Produkty s bodem vzplanutí mezi 64 a 93˚C nejsou klasifikovány jako hořlavé, ale přesto mohou hořet v ohni. Tabulka rozpouštědlových čističů Oil Technics je níže, seřazená od nejnižšího po nejvyšší bod vzplanutí:

Produkt – Bod vzplanutí (přibližně)

 • Lemsolv CX4 – 42˚C
 • Lemsolv 860RI – 56˚C
 • Lemsolv – 57˚C
 • Lemsolv Industrial – 57˚C
 • Lemsolv CX1 – 61˚C
 • Lemsolv TC – 70˚C
 • Universal – 80˚C
Co je to bioakumulace?

Bioakumulace probíhá když se vytvoří toxiny v potravním řetezci. Zvířata na vrchu potravního řetězce jsou nejvíce ovlivňována. Co se stane: Malé množství toxických látek, často z lidské činnosti, přijímají rostliny. Tyto rostliny jsou konzumovány primárními konzumenty. Primární konzumenti jsou snězeni sekundárními konzumenty a sekundární konzumenti jsou snězeni konzumenty vyšší úrovně. V každé fázi (trofické úrovni) potravního řetězce jsou vylučovány neškodné látky, ale toxiny zůstávají v tkáních organismů – takže koncentrace toxinu se nejvíce koncentruje v tělesných tkáních zvířat na vrcholu potravního řetězce.

Co je to emulze?

Emulze jsou jednoduše směsi dvou „nesmísitelných“ kapalin, obvykle oleje a vody. Typicky emulze obsahuje tři fáze: Rozptýlená fáze – skládající se z velmi malých nesloučených kapiček. Trvalá fáze – udržuje kapky v suspenzi. Mezifáze – spojuje rozptýlenou a trvalou fázi dohromady.